Oscar Properties delårsrapport januari-september 2013

KVARTALET JULI–SEPTEMBER 2013 Nettoomsättningen uppgick till 69,8 MSEK (1,2) Rörelseresultatet uppgick till 31,9 MSEK (22,3) Resultat efter skatt uppgick till 32,8 MSEK (19,4) Resultat per stamaktie uppgick till 1,34 SEK (–)  PERIODEN JANUARI–SEPTEMBER 2013 Nettoomsättningen uppgick till 175,6 MSEK (2,2) Rörelseresultatet uppgick till 54,1 MSEK (35,9) Resultat efter skatt uppgick till 53,6 MSEK (29,9) Resultat per stamaktie uppgick till 1,94 SEK (–)  Informationen lämnades för offentliggörande den 15 november 2013 klockan […]

KVARTALET JULI–SEPTEMBER 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 69,8 MSEK (1,2)
  • Rörelseresultatet uppgick till 31,9 MSEK (22,3)
  • Resultat efter skatt uppgick till 32,8 MSEK (19,4)
  • Resultat per stamaktie uppgick till 1,34 SEK (–) 

PERIODEN JANUARI–SEPTEMBER 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 175,6 MSEK (2,2)
  • Rörelseresultatet uppgick till 54,1 MSEK (35,9)
  • Resultat efter skatt uppgick till 53,6 MSEK (29,9)
  • Resultat per stamaktie uppgick till 1,94 SEK (–) 

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 november 2013 klockan 12.15.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Oscar Engelbert, telefon 0705-68 00 01, e-post oscar@oscarproperties.se

CFO Anders Von Schéele, telefon 0708-86 97 86, e-post avs@oscarproperties.se

Filer