Oscar Properties dotterbolag, Goldcup 100593 AB (under namnändring till Valerum AB (publ)) emitterar företagsobligationer om 710 miljoner kronor

Oscar Properties dotterbolag Goldcup 100593 AB (under pågående namnändring till Valerum AB (publ)) emitterar säkerställda företagsobligationer om 710 miljoner kronor på den nordiska marknaden. Bolaget avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm.

Obligationsemissionen möttes av ett stort intresse och tecknades framförallt av nordiska institutionella investerare. Obligationerna har en löptid om 2,5 år med en rörlig ränta om Stibor 3m + 4,00%. Emissionsdatum planeras till den 30 oktober 2020. Emissionslikviden avses att användas för förvärvet av Valerum Fastighets AB som kommunicerades i pressmeddelande den 13 oktober 2020.

ABG Sundal Collier har agerat finansiell rådgivare och Roschier Advokatbyrå har agerat legal rådgivare till ABG Sundal Collier i samband med obligationsemissionen. Advokatfirman Glimstedt har agerat legal rådgivare till Oscar Properties.

För mer information vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och VD, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01

oscar@oscarproperties.se

Denna information är sådan information som Oscar Properties Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2020 kl. 16.00 CET.

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Filer