Oscar Properties emitterar preferensaktier

Oscar Properties styrelse har beslutat om emission av 106 250 preferensaktier, vilka har tecknats av Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”). Styrelsen för Oscar Properties Holding AB (publ) har beslutat om emission av 106 250 preferensaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Samtliga aktier tecknades av Carnegie. Som tidigare meddelats har Carnegie på bolagets uppdrag genomfört en private […]

Oscar Properties styrelse har beslutat om emission av 106 250 preferensaktier, vilka har tecknats av Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”).

Styrelsen för Oscar Properties Holding AB (publ) har beslutat om emission av 106 250 preferensaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Samtliga aktier tecknades av Carnegie.

Som tidigare meddelats har Carnegie på bolagets uppdrag genomfört en private placement varigenom Carnegie sålt preferensaktier till privata och institutionella investerare i syfte att stärka bolagets kapitalbas och bibehålla den finansiella flexibiliteten genom att återbetala del av de nyupptagna kreditfaciliteterna utgörande del av finansieringen för förvärvet av fastigheten Vega 5[1]. Emissionen av preferensaktier har genomförts för att fullfölja placeringsavtalet med Carnegie, vilket även är skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt. Teckningskursen för preferensaktierna var 235 kronor och fastställdes genom en book building-process. Genom emissionen tillförs bolaget cirka 25 miljoner kronor och det nya totala antalet preferensaktier i bolaget när emissionen registrerats kommer att vara 731 250.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, vd, mobil:+46 (0) 705-68 00 01, e-post: oscar@oscarproperties.se

Michael Moschewitz, finanschef, mobil: +46 (0) 707-13 69 39, e-post: michael@oscarproperties.se


[1] Tidigare del av fastigheten Vega 4.

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa moderna bostäder som är så unika att människor aktivt söker sig till en Oscar Properties-byggnad vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur har allt sedan dess varit kärnan i bolagets identitet. Produktionen av bostäder sker genom såväl konvertering av kommersiella fastigheter som genom nyproduktion. Bolagets preferensaktier handlas på NASDAQ OMX First North Premier och dess Certified Adviser är Avanza Bank. www.oscarproperties.se

Filer