Oscar Properties fortsätter anpassning genom besparingsprogram

I fjorton års tid har Oscar Properties producerat unika bostäder i en egen klass. Tusentals människor bor idag i en bostad som bolaget producerat. För att möta den förändrade bostadsmarknaden har Oscar Properties utöver kärnaffären sedan tidigare berättat om nya tillväxtmöjligheter. Det gäller bostadsprojekt som har ställts om till kontorsprojekt, en satsning på kvalitetsbostäder till konkurrenskraftiga priser i svenska tillväxtorter och en satsning på företagsbostäder. Därutöver kommer Oscar Properties nu att genomföra ett besparingsprogram, genom att lägga ett varsel och minska omkostnader i sin övergripande verksamhet.

– Det är ingen hemlighet att bostadsmarknaden, framförallt i vår hemmamarknad Stockholm, ser väldigt annorlunda ut idag än för ett år sedan. Vi har lanserat flera nya vägar framåt samtidigt som vi håller fast vid vår kärnaffär men vill gentemot alla våra målgrupper, inte minst våra aktieägare, också säkerställa att vi driver vår löpande verksamhet så kostnadseffektivt som möjligt, säger Oscar Engelbert, vd Oscar Properties.

Besparingsprogrammet handlar dels om ett varsel på åtta tjänster inom Oscar Properties Förvaltning men också om andra besparingar. Målet är att minska de årliga kostnaderna med 30 miljoner kronor. Det kommer att tillkomma kostnader för omställningen under 2018.

– Det är med stor respekt för alla berörda kollegor som vi nu tvingas anpassa organisationen för våra framtida möjligheter, avslutar Oscar Engelbert.

För frågor vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd Oscar Properties, 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se Monica Nygren, Kommunikationsansvarig, Oscar Properties, 070 620 68 68 monica.nygren@oscarproperties.se (monica.nygren@oscarproperties.se)

Filer