Oscar Properties fortsätter expandera i Nacka

Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties”, ”Bolaget”) fortsätter expandera i Nacka genom förvärv av fem fastigheter belägna på Kvarnvägen 14-20 vid Skurusundet. Köpeskillingen uppgår till 170 miljoner kronor. Förvärvet ligger i linje med Bolagets lagda expansionsstrategi att växa utanför tullarna och Bolaget ser goda möjligheter att utveckla moderna och attraktiva i bostäder med vattenkontakt på platsen.

Oscar Properties förvärvar fem privatägda fastigheter på Kvarnvägen 14-20 vid Skurusundet i Nacka med strandläge, nära vattenkontakt med utsikt över Skurusundet. Det slutliga antalet bostäder kommer att bestämmas under detaljplanearbetet.

– Vi har idag en stark projektportfölj inom- och utanför tullarna i Stockholm och ser en fortsatt stark efterfrågan för våra unika bostäder samtidigt som vi systematiserar och standardiserar vår affär. Det finns en stor efterfrågan på bostäder i linje med vårt sätt att arbeta och Nacka är ett område vi funnits etablerade på ett tag. De nya sjönära fastigheterna vid Skurusundet blir ett spännande tillskott och bygger vidare på vår strategi att expandera i attraktiva områden utanför tullarna, säger Oscar Engelbert, VD Oscar Properties.

Förvärvet avses finansieras med egna medel och banklån. 

För mer information, vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och VD, Oscar Properties Holding AB (publ) +46 70 568 00 01 oscar@oscarproperties.se

Om Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 3 824 bostäder, varav 1 047 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen i Stockholm med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både förvaltning, omvandling och nyproduktion. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modernismen och det unika.

Filer