Oscar Properties förvärvar 50 procent av Murmästaren 3 på Kungsholmen

Oscar Properties Holding AB (publ) har förvärvat 50 procent av fastigheten Murmästaren 3 från Fastighets AB Balder till ett underliggande fastighetsvärde om 490 mkr. Murmästaren 3 är en karaktärsfull kontorsfastighet från 1920-talet belägen centralt på Kungsholmen. Ägarna planerar gemensamt att konvertera fastigheten från kontor till bostäder. Oscar Properties har förvärvat 50 procent av fastigheten Murmästaren […]

Oscar Properties Holding AB (publ) har förvärvat 50 procent av fastigheten Murmästaren 3 från Fastighets AB Balder till ett underliggande fastighetsvärde om 490 mkr. Murmästaren 3 är en karaktärsfull kontorsfastighet från 1920-talet belägen centralt på Kungsholmen. Ägarna planerar gemensamt att konvertera fastigheten från kontor till bostäder.

Oscar Properties har förvärvat 50 procent av fastigheten Murmästaren 3, med en uthyrbar yta om cirka 16 000 kvm. Fastigheten är belägen invid Kungsholmstorg med adress Hantverkargatan 29 och Garvargatan 8-12. För många Stockholmare är byggnaden känd som hemvist för Länsstyrelsen.

Oscar Properties och Fastighets AB Balder planerar för att konvertera fastigheten till bostäder. Tillträde beräknas till 2 januari 2015.

”Murmästaren 3 är en fastighet som vi är mycket glada över att ha i vår portfölj. Fastigheten har stor potential och ligger på ett av Kungsholmens bästa lägen”, säger Oscar Properties VD Oscar Engelbert.

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd Oscar Properties, 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Fakta Oscar Properties

Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert med visionen att skapa moderna bostäder så unika att människor aktivt skulle söka sig till dessa vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur med utgångspunkt i varje enskild byggnads historia, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har sedan start utvecklat och sålt bostadsfastigheter för cirka 4 mdkr och producerat cirka 700 bostäder i Stockholm, genom konvertering eller nyproduktion. Projektportföljen uppgår till cirka 1 900 bostäder, varav cirka 450 bostäder är under pågående produktion. Bolagets stam- och preferensaktier handlas på NASDAQ First North Premier och dess Certified Adviser är Avanza Bank. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.se

Filer