Oscar Properties förvärvar blivande bostadsfastighet i Nacka

Oscar Properties Holding AB (publ) har förvärvat fastigheterna Nacka Sicklaön 118:2, 118:6 och 118:7. Köpeskillingen uppgår till 80 miljoner kronor. Fastigheten är idag fullt uthyrd med bra kassaflöde. Bolagets avsikt är att uppföra bostäder på fastigheten när ny detaljplan antagits.

“Förvärvet passer bra in i vår strategi att expandera i attraktiva lägen utanför tullarna i Stockholm,” säger Oscar Engelbert, grundare och vd i Oscar Properties. 

Fastigheten är centralt belägen invid Sickla centrum. Nacka kommun är idag största hyresgäst i fastigheten.

Oscar Properties bedömer att det kan tillskapas cirka 150-200 bostäder på fastigheten i kommande detaljplan. Beroende på hur många byggrätter som skapas kan eventuell tilläggsköpeskilling utgå. Förvärvet finansieras med egna medel och banklån.

“Vi fortsätter att satsa på Nacka och har på kort tid lyckats lägga flera attraktiva projekt till vår projektportfölj. Nacka är eftersökt hos bostadsköparna och kommunen satsar för att skapa attraktiva områden,” kommenterar bolagets vd Oscar Engelbert. 

För frågor vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Fakta Oscar Properties Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert. Modern design och arkitektur, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgick per den 30 juni 2016 till 2 225 bostäder varav 1 047 var under pågående produktion. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Oscar Properties ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2016 kl. 13.30 CET.

Filer