Oscar Properties förvärvar byggrätter för bostäder samt kommersiella fastigheter i Nacka Strand av Carlyle

Oscar Properties förvärvar byggrätter för bostäder samt kommersiella fastigheter i Nacka Strand av Carlyle. Köpeskillingen uppgår totalt till 583,7 MSEK och byggrättspotentialen bedöms till omkring 500 bostäder. 

Förvärven ligger i linje med Oscar Properties strategi för fortsatt expansion i attraktiva områden utanför tullarna. Nacka Strand genomgår en fortsatt utveckling till en mer blandad stadsdel med bostäder, arbetsplatser och service – med en tydlig egen karaktär. Området blir en del av Nacka stad, med närhet till den framtida tunnelbanan.

De nu förvärvade byggrätterna och fastigheterna ligger inom programområdet för Nacka strand inom delområdena 5, 6, 7, 8, 9 och 11 och Oscar Properties ska verka för att nya detaljplaner upprättas.

– Tidigare i år förvärvade vi Carlyles 50-procentiga andel i Projekt No. 4 i Nacka Strand. Vi fortsätter nu vår expansion här och förväntar oss kunna addera omkring 500 bostäder i de förvärvade delområdena. Vi är mycket glada över förvärvet och ser fram emot att vara med och utveckla Nacka Strand, säger Oscar Engelbert, VD Oscar Properties. 

Köpeskillingen uppgår totalt till 583,7 MSEK. Tillträde ska ske under det första kvartalet 2017.  

För frågor vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Fakta Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 2 744 bostäder, varav 1 047 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen i Stockholm med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både förvaltning, omvandling och nyproduktion. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modernismen och det unika.

Filer