Oscar Properties förvärvar fastighet i Rotebro

Oscar Properties Holding AB (publ), med fokus på fastighetsförvaltning och projektutveckling, har idag tecknat avtal om att förvärva en nyproducerad fastighet i Rotebro, norr om Stockholm med fastighetsbeteckning Järfälla Sollentuna Härradsallmäning 1:28. Fastigheten kommer vid tillträde vara fullt uthyrd och omfattar 4 200 kvadratmeter uthyrbar area. Underliggande fastighetsvärde uppgår preliminärt till 100 miljoner. Vid tillträde till fastigheten sker en riktad emission till säljaren om 15 miljoner kronor. Emissionskursen fastställs i samband med tillträde.

Detta förvärv ligger väl i linje med Oscar Properties strategi om att skapa stabila kassaflöden samtidigt som vi fortsätter att utveckla nya spännande fastighetsprojekt. Läget på fastigheten är också mycket bra med dess direkta närhet till E4 och Stockholm och Arlanda”, kommenterar Oscar Engelbert, vd på Oscar Properties.

Hyresavtalet löper på sju år och är ett ”triple-net” avtal. Tillträde sker under tredje kvartalet 2021.

För frågor, vänligen kontakta

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Denna information lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 10 februari 2021 kl.09.00 CET.

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 3 705 bostäder, varav 195 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Filer