Oscar Properties förvärvar samtliga andelar i projektet No.4, Nacka Strand

Oscar Properties Holding AB (publ) förvärvar samtliga andelar i Nacka 369:32 JV AB (projektet No.4 i Nacka Strand). Bolaget har tidigare delat innehavet med Cerep Sweden D AB (Carlyle) från vilka Oscar Properties nu förvärvar resterande 50 procent. Köpeskillingen uppgår till 85 MSEK. Tillträde beräknas ske tidigast under det fjärde kvartalet 2016. Förvärvet beräknas leda till en något högre resultatpåverkan från projektet.

Förvärvet går i linje med Oscar Properties strategi för fortsatt expansion utanför tullarna, där det attraktiva området kring Nacka Strand är eftersökt bland bostadsköpare.

– Vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder ett unikt boende i ett av Stor- Stockholms mest eftertraktade områden. Vi fortsätter vår expansion utanför tullarna och konstaterar samtidigt att försäljningen av bostäder i No.4 fortlöper med mycket gott resultat. Vi är glada över förvärvet och att nu stå som ensam ägare, säger Oscar Engelbert, VD Oscar Properties. 

För mer information, vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och VD, Oscar Properties Holding AB (publ) +46 70 568 00 01 oscar@oscarproperties.se

Om Oscar Properties Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert. Modern design och arkitektur, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Denna information är sådan information som Oscar Properties Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 september, 2016 kl. 13.35 CET. 

Filer