Oscar Properties förvärvar stor byggrätt för bostäder i Bergshamra

Oscar Properties Holding AB (publ) har förvärvat byggrätter avseende fastigheterna Solna Strået 1, Solna Bergshamra 2:3 och Solna Gräset 1 i Bergshamra. Köpeskillingen uppgår till 20 mkr. Parterna ska efter tillträdet tillsammans verka för att en ny detaljplan vinner laga kraft. Kommande detaljplan väntas ge möjlighet att producera upp till 220 bostäder på fastigheterna. 

Fastigheterna Solna Strået 1, Solna Bergshamra 2:3 och Solna Gräset 1 är attraktivt belägna i Bergshamra i Solna kommun. Det förvärvade bolaget innehar för närvarande en tomträttsfastighet samt markanvisningsavtal med Solna kommun. Genom det markanvisningsavtal som Oscar Properties nu övertar väntas det bli möjligt att tillskapa 220 bostäder. För närvarande är en del av det förvärvade området uthyrt till ICA. 

”Genom förvärvet adderar vi omkring 220 bostäder i ett mycket attraktivt och snabbväxande område till vår projektportfölj. Nuvarande ägare har gjort ett bra förarbete som vi nu kan förverkliga,” kommenterar Oscar Engelbert, VD för Oscar Properties.  

Tilläggsköpeskilling utgår beroende på hur många byggrätter som skapas. Förvärvet finansieras med egna medel och banklån.  

För frågor vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se.

Fakta Oscar Properties Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert. Modern design och arkitektur, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgick per den 31 mars 2016 till 2 370 bostäder varav 853 bostäder var under pågående produktion. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.se. 

Filer