Oscar Properties förvärvar Stora Mans i Älvsjö

Oscar Properties Holding AB (publ) har förvärvat fastigheten Stora Mans 1 i Älvsjö till ett underliggande fastighetsvärde om 200 mkr. Stora Mans är ett före detta sjukhus från förra sekelskiftet beläget intill ett av Stockholmsregionens verkliga tillväxtområden. Fastigheten är idag uthyrd till bland annat privat skolverksamhet men kan i framtiden byggas om till bostäder.  

Oscar Properties har förvärvat fastigheten Stora Mans 1 med en uthyrbar yta om cirka 8 091 kvm. Fastigheten är idag fullt uthyrd, varav den största delen hyrs av fyra mindre privata skolor. Byggnaden uppfördes i början av 1900-talet som ett sjukhus för män. På grannfastigheten ligger en snarlik byggnad där kvinnor vårdades, vilken nyligen konverterats till bostäder.

”I Stora Mans har vi lyckats förvärva en stor och karaktärsfylld fastighet från förra sekelskiftet med en god direktavkastning idag och långa hyreskontrakt. I framtiden har den potential att bli mycket attraktiva bostäder. Området är expansivt, naturskönt och kommunikationerna bra men utbudet av attraktiva bostäder är väldigt begränsat”, kommenterar Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.

Säljare är NewCap AB och tillträde beräknas ske under fjärde kvartalet 2015. Fastigheten kommer tills vidare att ingå i Oscar Properties portfölj av förvaltningsfastigheter.


För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd Oscar Properties, 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se


Fakta Oscar Properties

Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert med visionen att skapa moderna bostäder så unika att människor aktivt skulle söka sig till dessa vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur med utgångspunkt i varje enskild byggnads historia, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgick vid utgången av andra kvartalet till cirka 2 700 bostäder, cirka 470 bostäder var under pågående produktion.

Denna information är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.se.

Filer