Oscar Properties förvärvar tre byggrätter i centrala Sundsvall

Oscar Properties, med fokus på fastighetsförvaltning och projektutveckling, offentliggör idag att bolaget förvärvar tre byggrätter för produktion av bostäder i centrala Sundsvall. Bostäderna kommer att byggas med blandad upplåtelseform.

Vi ser en betydande potential i att etablera oss på attraktiva områden i hela Sverige, där vårt främsta fokus är att bygga bostäder av hög kvalitet med fokus på design, som många har råd med. Det är därför mycket glädjande att vi nu förvärvar flera byggrätter i Sundsvall där avsikten är att bygga såväl bostads- som hyresrätter, säger Oscar Engelbert, VD Oscar Properties

Byggrätterna, som ligger vid området Norra Kajen, är belägna intill vattnet och Sundsvallsfjärden. Förvärvet innefattar byggrätterna Kv.8, Kv.11 samt Kv.13. Gällande detaljplan för byggrätterna förväntas de medge uppförande av omkring 200 bostäder om sammanlagt 21 133 LBTA och kommer att utvecklas av Oscar Properties dotterbolag Norrterna.

Köpeskillingen uppgår till 3 500 kr/LBTA, där betalning för respektive byggrätt ska erläggas under första kvartalet 2022, respektive första kvartalet 2023, samt tredje kvartalet 2024. Första inflyttning planeras till det första kvartalet 2023.

För frågor, vänligen kontakta

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Denna information lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 9 februari 2021 kl.09.00 CET.

Om Oscar Properties                                                                                                                                                                                                                                                     Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 3 705 bostäder, varav 195 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur..

Om Norrterna                                                                                                                                                                                                                                        Med Norrterna tar Oscar Properties sin erfarenhet och expertis vidare och utvecklar ett bostadserbjudande mot en bredare målgrupp i hela landet med hög kvalitet till priser som passar många. Målsättningen är att bygga till ett pris som konkurrerar med nybyggda hyresrätter. Det ska inte kosta mer att bo i en bostadsrätt från Norrterna än vad det gör att bo i en nyproducerad hyresrätt.

Filer