Oscar Properties förvärvar välkänd Östermalmsfastighet

Oscar Properties Holding AB (publ) har förvärvat fastigheten Uppfinnaren 1 från Vasakronan till ett underliggande fastighetsvärde om 650 miljoner kronor. Fastigheten har centralt läge på Östermalm i Stockholm och är sedan uppförandet på 20-talet känd för allmänheten som kontor för Patent och registreringsverket. Oscar Properties planerar i ett första steg att konvertera tomställda delar av fastigheten till bostäder.

Uppfinnaren 1 är belägen på Östermalm i Stockholm vid Valhallavägen mellan Skeppargatan och Artillerigatan. Fastigheten omfattar cirka 16 000 kvadratmeter kontorsbyggnad fördelat på en huvudbyggnad om 13 200 kvadratmeter och två annex om 1 400 kvadratmeter vardera.

Huvudbyggnaden är idag fullt uthyrd till PRV som enda hyresgäst. Annexen är tomställda och Oscar Properties planerar att konvertera dessa till bostäder när detaljplaneförändring träder i kraft. Oscar Properties tillträder fastigheten under tredje kvartalet 2015. Förvärvet delfinansieras genom att det förvärvande dotterbolaget tar upp ett förlagslån med ABG Sundal Collier som rådgivare.

”Patent- och registreringsverkets byggnader har goda förutsättningar att bli mycket attraktiva bostäder i bästa läge”, kommenterar Oscar Properties vd Oscar Engelbert.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, vd, +46 (0) 705 68 00 01, oscar@oscarproperties.se

Ingvor Sundbom, CFO, +46 (0) 70 788 66 50, ingvor@oscarproperties.se

Om Oscar Properties

Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert med visionen att skapa moderna bostäder så unika att människor aktivt skulle söka sig till dessa vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur med utgångspunkt i varje enskild byggnads historia, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgick vid utgången av första kvartalet till cirka 2 700 bostäder, varav 467 bostäder var under pågående produktion.

Denna information är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 juni 2015, kl. 11:30. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.se.

Filer