Oscar Properties går vidare med bostadsprojekt i gasklockor efter beslut av Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Stockholm har beslutat till förmån för detaljplanen att bygga bostäder vid gasklockorna i Djurgårdsstaden i Stockholm. Oscar Properties är därmed ett steg närmare att förverkliga visionen om att förvandla gasklockorna till bostäder. I planen ingår att en skulpturpark ska anläggas i anslutning till gasklockorna.

“Gasklockorna är ett landmärke för många Stockholmare. Vi vill fylla dem med ett nytt, meningsfullt och spännande innehåll genom att skapa unika bostäder och en öppen, levande kulturmiljö”, säger Oscar Engelbert, grundare och vd i Oscar Properties.

Länsstyrelsen i Stockholm har avslagit ett överklagande av detaljplanen för Gasklocka 3 och 4 i Stockholm. Det innebär ett viktigt stöd för den av kommunfullmäktige beslutade detaljplanen.

När detaljplanen vinner laga kraft kan Oscar Properties gå vidare och bygga bostäder i de gamla gasklockorna på Djurgården i Stockholm. I anslutning till dessa kommer också en skulpturpark att anläggas. Herzog & de Meuron har anlitats som arkitekter i projektet. Projektarbetet fortskrider nu med utformning och kalkylarbete.

“Vi vill med projektet Gasklockan skapa ett levande bostadstorn på 140 meter med tillhörande skulpturpark på en hög internationell arkitektonisk nivå. Vi har redan en hel del kontakter med potentiella partners för att genomföra projektet. Om ungefär ett år tror vi att det kan vara aktuellt att välja vem vi ska samarbeta med”, säger Oscar Engelbert, vd och grundare Oscar Properties.

Kommunfullmäktige i Stockholms kommuns beslutade i april att anta detaljplanen för Gasklocka 3 och 4 i Djurgårdsstaden i Stockholm. Planen innebär att de gamla gasklockorna förvandlas till bostäder och kultur. Beslutet har överklagats, men Länsstyrelsen har nu avslagit överklagan. Länsstyrelsen har gjort bedömningen att det inte framkommit något skäl att ändra beslutet om detaljplanen. Inte heller de enskilda intressen som har framförts genom överklagandena medför, enligt länsstyrelsens bedömning att planen bör upphävas. Detaljplanen kan vinna laga kraft den 17 november om inga nya överklaganden inkommer.

För frågor vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01 oscar@oscarproperties.se (https://mail.wildeco.se/owa/redir.aspx?C=87c25deecc3f4bc08b16907c070f19c2&URL=mailto:oscar@oscarproperties.se)

Fakta Oscar Properties Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert med visionen att skapa moderna bostäder så unika att människor aktivt skulle söka sig till dessa vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur med utgångspunkt i varje enskild byggnads historia, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har sedan start utvecklat och sålt bostadsfastigheter för cirka 4 mdkr och producerat cirka 700 bostäder i Stockholm, genom konvertering eller nyproduktion. Projektportföljen uppgår till cirka 1 900 bostäder, varav cirka 450 bostäder är under pågående produktion. Bolagets stam- och preferensaktier handlas på NASDAQ First North Premier och dess Certified Adviser är Avanza Bank. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.se

Filer