Oscar Properties gör mindre rättelse i delårsrapport januari-september 2020

Mindre rättelser har gjorts i Bolagets delårsrapport januari-september 2020 avseende omräkningstabeller 2019.

Rättelser har gjorts av de omräkningar som genomförts med anledning av att bolaget ändrat redovisningsprinciper den 1 januari 2020 beträffande konsolidering av Bostadsrättsföreningar. Dessa justeringar påverkar inte de rapporterade siffrorna i delårsrapporten avseende 2020 utan avser endast de justeringar som gjorts av 2019 års siffror med anledning av de ändrade redovisningsprinciperna.  

Ett dokument som visar de ändringar som genomförts samt den kompletta justerade delårsrapporten bifogas detta meddelande, samt finns också tillgängliga på www.oscarproperties.se

För frågor vänligen kontakta:

Per-Axel Sundström, CFO Oscar Properties Holding AB (publ),

Mail; per-axel.sundstrom@oscarproperties.se

Informationen lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 16 november 2020 kl. 08:30 CET.

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Filer