Oscar Properties har slutfört kapitalanskaffning om 125 miljoner kronor – förbereder listning av preferensaktier på Nasdaq OMX First North

Oscar Properties Holding AB (publ) (“Oscar Properties”) har framgångsrikt slutfört en så kallad private placement av preferensaktier till ett fåtal institutionella och privata investerare i Sverige. Intresset bland investerare har varit stort. Anmälningsperioden förkortades och det ursprungliga erbjudandet som omfattade 100 Mkr utökades till 125 Mkr i syfte att delvis kunna tillgodose den stora efterfrågan. Trots detta övertecknades det utökade erbjudandet som omfattade 625 000 preferensaktier.

Förberedelser för listning på Nasdaq OMX First North pågår och Oscar Properties ambition är att preferensaktierna ska tas upp till handel inom sex månader.

”Det är glädjande att kunna konstatera att intresset att teckna preferensaktier i Oscar Properties har varit stort från såväl institutionella som privata investerare. Kapitalanskaffningen stärker Oscar Properties finansiella förutsättningar att i en ökad takt förse Stockholms bostadsmarknad med moderna och unika bostäder i attraktiva lägen”, säger Oscar Engelbert, VD för Oscar Properties.

Carnegie Investment Bank har varit finansiell rådgivare och Vinge har varit legal rådgivare till Oscar Properties i samband med kapitalanskaffningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Oscar Engelbert, telefon 0705-68 00 01, e-post oscar@oscarproperties.se
Finanschef Michael Moschewitz, telefon 0707-13 69 39, e-post michael@oscarproperties.se

Om Oscar Properties
Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa moderna bostäder som är så unika att människor aktivt söker sig till en Oscar Properties-byggnad vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur har allt sedan dess varit kärnan i bolagets identitet. Produktionen av bostäder sker genom såväl konvertering av kommersiella fastigheter som genom nyproduktion. Oscar Properties har sedan start sålt fastigheter för cirka 3,5 miljarder kronor, producerat cirka 500 lägenheter och lyckats uppvisa lönsamhet även i sämre tider. Bolaget fortsätter att förse Stockholms fastighetsmarknad med kreativa idéer och konceptuell design – till att börja med genom de 1 500 nya bostäder som ligger på ritbordet just nu. www.oscarproperties.se

Filer