Oscar Properties Holding AB (publ) emitterar femårigt obligationslån om 350 mkr

Oscar Properties Holding AB (publ) har emitterat ett icke säkerställt femårigt obligationslån om 350 mkr inom ett rambelopp om 500 mkr. Obligationslånet löper till 2019 med en rörlig ränta Stibor (3 månader)
+ 5,50 procentenheter.

Obligationslånet diversifierar bolagets finansieringskällor och kommer användas till allmänna verksamhetsändamål, investeringar i projekt och nya fastighetsförvärv. Obligationslånet kommer att noteras på Nasdaq OMX Stockholm.

”Vi ser många affärsmöjligheter just nu och är därför mycket nöjda att genomföra denna obligationsemission då den ytterligare förbättrar bolagets möjligheter att växa samt ger oss ökad flexibilitet. Dessutom diversifieras Oscar Properties finansieringskällor vilket är helt i linje med bolagets strategiska målsättningar”, säger Oscar Properties VD Oscar Engelbert.

Swedbank AB (publ) har varit finansiell rådgivare i samband med obligationsemissionen medan Gernandt & Danielsson har varit legal rådgivare.

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd Oscar Properties, 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Fakta Oscar Properties

Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert med visionen att skapa moderna bostäder så unika att människor aktivt skulle söka sig till dessa vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur med utgångspunkt i varje enskild byggnads historia, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har sedan start utvecklat och sålt bostadsfastigheter för cirka 4 mdkr och producerat cirka 700 bostäder i Stockholm, genom konvertering eller nyproduktion. Projektportföljen uppgår till cirka 1 900 bostäder, varav cirka 450 bostäder är under pågående produktion. Bolagets stam- och preferensaktier handlas på NASDAQ OMX First North Premier och dess Certified Adviser är Avanza Bank. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.se

Filer