Oscar Properties Holding AB (publ) förvärvar delägda bolag

I en intern omstrukturering av Oscar Properties-gruppen har Oscar Properties Holding AB (publ) träffat en överenskommelse om att förvärva samtliga aktier i Oscar Properties Bygg Holding AB koncernen och Oscar Properties Förvaltning AB med 43 anställda, från intressebolaget Oscar Properties AB som ägs till lika delar av Oscar Properties Holding AB (publ) och Skandrenting AB.

Genom denna omstrukturering skapas en struktur som är bättre anpassad för Gruppens nuvarande verksamhet och omfattning.

Förvärvet genomförs under andra kvartalet 2013 till en köpeskilling om 2,2 MSEK vilket motsvarar eget kapital i Oscar Properties Bygg Holding AB-koncernen samt Oscar Properties Förvaltning AB. Utöver denna köpeskilling har parterna enats om en tilläggsköpeskilling som kommer fastställas senast 2016.

De förvärvade enheterna omsatte under 2012 tillsammans närmare 238 MSEK med ett rörelseresultat om cirka 1,5 MSEK. De förvärvade enheterna har tidigare ingått i kapitalandelen för Oscar Properties AB, men kommer från och med delårsrapporten för perioden 1 januari–30 juni 2013 att konsolideras.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Oscar Engelbert, telefon 0705-68 00 01, e-post oscar@oscarproperties.se
Finanschef Michael Moschewitz, telefon 0707-13 69 39, e-post michael@oscarproperties.se

Om Oscar Properties
Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa moderna bostäder som är så unika att människor aktivt söker sig till en Oscar Properties-byggnad vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur har allt sedan dess varit kärnan i bolagets identitet. Produktionen av bostäder sker genom såväl konvertering av kommersiella fastigheter som genom nyproduktion. Oscar Properties har sedan start sålt fastigheter för cirka 3,5 miljarder kronor, producerat cirka 500 lägenheter och lyckats uppvisa lönsamhet även i sämre tider. Bolaget fortsätter att förse Stockholms fastighetsmarknad med kreativa idéer och konceptuell design – till att börja med genom de 1 500 nya bostäder som ligger på ritbordet just nu.

www.oscarproperties.se

Filer