Oscar Properties Holding AB (publ) förvärvar samtliga andelar i Oscar Properties Gasklockor AB

Oscar Properties Holding AB (publ) har förvärvat samtliga andelar i Oscar Properties Gasklockor AB från sitt intresseföretag Oscar Properties AB. Köpeskillingen för de 50 procent koncernen inte tidigare ägde via intresseföretaget uppgår till 45 mkr varav 25 mkr kommer erläggas då detaljplanen vinner laga kraft.  Oscar Properties Gasklockor AB innehar en markanvisning i Norra Djurgårdsstaden […]

Oscar Properties Holding AB (publ) har förvärvat samtliga andelar i Oscar Properties Gasklockor AB från sitt intresseföretag Oscar Properties AB. Köpeskillingen för de 50 procent koncernen inte tidigare ägde via intresseföretaget uppgår till 45 mkr varav 25 mkr kommer erläggas då detaljplanen vinner laga kraft. 

Oscar Properties Gasklockor AB innehar en markanvisning i Norra Djurgårdsstaden för nyproduktion av cirka 400 bostäder. Priset för den kommande byggrätten uppgår till cirka 8 750 kr per kvm ljus BTA och preliminär byggstart förväntas kunna ske under 2016.

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd Oscar Properties, 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Fakta Oscar Properties

Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert med visionen att skapa moderna bostäder så unika att människor aktivt skulle söka sig till dessa vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur med utgångspunkt i varje enskild byggnads historia, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har sedan start utvecklat och sålt bostadsfastigheter för cirka 4 mdkr och producerat cirka 700 bostäder i Stockholm, genom konvertering eller nyproduktion. Projektportföljen uppgår till cirka 1 900 bostäder, varav cirka 450 bostäder är under pågående produktion. Bolagets stam- och preferensaktier handlas på NASDAQ OMX First North Premier och dess Certified Adviser är Avanza Bank. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.se

Filer