Oscar Properties Holding AB (publ) säljer fastigheten Heimdall 30

Oscar Properties avyttrar fastigheten Heimdall 30 på Norrtullsgatan 41A och 43A i Stockholm till ett underliggande fastighetsvärde om 88 miljoner kronor vilket innebär en positiv värdeförändring om 8 miljoner kronor. Köparen tillträder i januari 2014.

Vi utvärderar löpande varje fastighet för att säkerställa bästa möjliga avkastning. Då den avkastning vi erhåller från försäljningen av Heimdall ligger i nivå med vår kalkylerade avkastning vid en konvertering av kommersiella ytor till bostäder har vi valt att avyttra denna för att istället fokusera på andra projekt, säger Oscar Engelbert, VD på Oscar Properties.

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd Oscar Properties, 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Fakta Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa moderna bostäder som är så unika att människor aktivt söker sig till en Oscar Properties-byggnad vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur har allt sedan dess varit kärnan i bolagets identitet. Produktionen av bostäder sker genom såväl konvertering av kommersiella fastigheter som genom nyproduktion. www.oscarproperties.se

Filer