Oscar Properties Holding AB (publ) säljer via intresseföretag tomträtten Dykärret Mindre 12

Oscar Properties AB, i vilket Oscar Properties Holding AB (publ) äger 50 procent, avyttrar och frånträder tomträtten Dykärret Mindre 12 belägen på Björngårdsgatan 14 B på Södermalm i Stockholm. Underliggande fastighetsvärde i affären uppgick till 70 miljoner kronor vilket innebär en positiv resultateffekt för koncernen om cirka 15 miljoner kronor.

Vi utvärderar löpande varje fastighet för att säkerställa bästa möjliga avkastning. Då den avkastning vi erhåller från försäljningen av Dykärret Mindre 12 ligger i nivå med vår kalkylerade avkastning vid en konvertering av kommersiella ytor till bostäder har vi, tillsammans med den andra delägaren i Oscar Properties AB, beslutat att avyttra denna för att istället fokusera på andra projekt, säger Oscar Engelbert, VD på Oscar Properties.

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd Oscar Properties, 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Fakta Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa moderna bostäder som är så unika att människor aktivt söker sig till en Oscar Properties-byggnad vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur har allt sedan dess varit kärnan i bolagets identitet. Produktionen av bostäder sker genom såväl konvertering av kommersiella fastigheter som genom nyproduktion. www.oscarproperties.se

Filer