Oscar Properties Holding AB (publ) utökar obligationslån 2014/2019 med 100 miljoner kronor

Oscar Properties Holding AB (publ) har emitterat icke-säkerställda obligationer om 100 mkr. Obligationerna löper till och med den 3 september 2019 och representerar en del av obligationslån 2014/2019 (ISIN: SE0005936390) med ett rambelopp om 500 mkr. Med tidigare emitterat belopp om 350 mkr uppgår obligationslånet nu totalt till 450 mkr.

Obligationerna emitterades till kurs 96,305 % och löper med en rörlig kupongränta om STIBOR 3M + 5,50 procentenheter.

Emissionslikviden kommer att användas för att finansiera bolagets fortsatta expansion och investeringar i projekt. Obligationerna kommer att inregistreras för handel vid Nasdaq Stockholm.

Swedbank AB (publ) har varit finansiell rådgivare i samband med obligationsemissionen och Gernandt & Danielsson har varit legal rådgivare.

För frågor vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd Oscar Properties, 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Fakta Oscar Properties Fakta Oscar Properties Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert med visionen att skapa moderna bostäder så unika att människor aktivt skulle söka sig till dessa vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur med utgångspunkt i varje enskild byggnads historia, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgick vid utgången av det tredje kvartalet till 2 739 bostäder, varav 662 bostäder var under pågående produktion. Denna information är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.se.

Filer