Oscar Properties ingår överlåtelseavtal med Fastpartner AB och Slättö VII om bostadsprojekt Helix

Oscar Properties har ingått ett överlåtelseavtal med Fastpartner AB och Slättö VII om att sälja 50% av aktierna i Torsplan Holding AB, dvs indirekt i projekt Helix, till Slättö Fastpartner II AB.

– Först och främst är det ju en återgång till vår ursprungliga strategi, dvs att fördela riskerna klokare vid större bostadsutvecklingsprojekt, men man ska inte heller undervärdera värdet i att bolagets kapitalstruktur i ett slag förstärks i och med avyttringen, säger Oscar Engelbert, VD på Oscar Properties.

Helix är den andra etappen av Norra tornen i nordvästra delen av Vasastan, Stockholm. Produktionen är pågående och omfattar 138 lägenheter fördelade över drygt 12 000 BOA. Helix förväntas färdigställas under 2020.

– Projektet Helix blir ett landmärke i Stockholm och därtill fördjupar vi vårt existerande samarbete inom bostadsutveckling med Slättö. Vi ser även fram emot att jobba tillsamman med Oscar Properties i detta spännande bostadsprojekt, säger Sven-Olof Johansson, VD på Fastpartner

Försäljningspriset uppgår till 100 MSEK och den positiva resultateffekten kommer att redovisas i samband med Q3-rapporteringen den 7 november 2019.

För mer information, vänligen kontakta:
Oscar Engelbert, grundare och VD, Oscar Properties Holding AB (publ)
+46 70 568 00 01
oscar@oscarproperties.se

Denna information är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juli 2019 kl. 13:00 (CEST).

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur. 

Filer