Oscar Properties kallar till årsstämma den 28 april 2017

Styrelsen för Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties”) inbjuder aktieägarna till årsstämma enligt separat kallelse. Kallelsen kommer att publiceras på Oscar Properties hemsida, www.oscarproperties.se, och i Post- och Inrikes Tidningar. Annonsering om att kallelse har skett kommer också att göras i Dagens Nyheter.

Årsstämman hålls fredagen den 28 april 2017 kl. 13.00 i Oscar Properties lokaler (showroom), Linnégatan 2 – 4, Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 12.45.

Styrelsens fullständiga beslutsförslag och övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga på Oscar Properties webbplats, www.oscarproperties.se, och på dess huvudkontor, adress Linnégatan 2, Stockholm, senast från och med den 7 april 2017. 

För frågor, vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se.

Fakta Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 3 824 bostäder, varav 1 047 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen i Stockholm med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både förvaltning, omvandling och nyproduktion. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modernismen och det unika.

Filer