Oscar Properties offentliggör återköp av obligationer

Oscar Properties meddelar idag att bolaget i ett antal affärer har återköpt obligationer till ett nominellt belopp om SEK 52 896 168. Återköpet gäller bolagets icke säkerställda obligationer med ett utestående nominellt belopp om SEK 311 499 656 (ISIN: SE0005936390). Obligationerna löper med en rörlig ränta motsvarande STIBOR 3m plus 5,5 % och förfaller i september 2023. Det genomsnittliga återköpspriset för obligationerna motsvarar 35 % av obligationernas nominella belopp, dvs. SEK 18 493 087.

Syftet med återköpet av obligationerna är att minska bruttoskulden och förbättra Oscar Properties räntenetto till ett för bolaget fördelaktigt pris.

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Informationen lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 3 december 2020 kl. 09:15 CET.

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Filer