Oscar Properties offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av sitt obligationslån vid NASDAQ OMX Stockholm

Oscar Properties Holding AB (publ) offentliggjorde den 27 augusti 2014 att bolaget har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 350 mkr inom ett totalt rambelopp om 500 mkr. Obligationslånet löper till och med den 3 september 2019 med en årlig ränta om STIBOR (3 månader) + 5,50 procentenheter. Bolaget har ansökt om notering av obligationslånet […]

Oscar Properties Holding AB (publ) offentliggjorde den 27 augusti 2014 att bolaget har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 350 mkr inom ett totalt rambelopp om 500 mkr. Obligationslånet löper till och med den 3 september 2019 med en årlig ränta om STIBOR (3 månader) + 5,50 procentenheter.

Bolaget har ansökt om notering av obligationslånet vid NASDAQ OMX Stockholm och första dag för handel beräknas vara den 1 oktober 2014. Med anledning av noteringen har bolaget upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på bolagets webbplats www.oscarproperties.com, och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, vd, mobil: +46 (0) 705 68 00 01, e-post: oscar@oscarproperties.se

Anders von Schéele, CFO, mobil: +46 (0) 708 86 97 86, e-post: avs@oscarproperties.se

Ovanstående information lämnades för offentliggörande kl. 15:50 den 30 september 2014.

Om Oscar Properties

Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert med visionen att skapa moderna bostäder så unika att människor aktivt skulle söka sig till dessa vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur med utgångspunkt i varje enskild byggnads historia, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har sedan start utvecklat och sålt bostadsfastigheter för cirka 4 mdkr och producerat cirka 700 bostäder i Stockholm, genom konvertering eller nyproduktion. Projektportföljen uppgår till cirka 1 900 bostäder, varav cirka 450 bostäder är under pågående produktion. Bolagets stam-och preferensaktier handlas på NASDAQ OMX First North Premier och dess Certified Adviser är Avanza Bank. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.com.

Filer