Oscar Properties överlåter fastigheterna Kvarngärdet 28:6 och 28:7 i Uppsala

Oscar Properties AB (publ) (”Oscar Properties”) har idag avyttrat fastigheterna Kvarngärdet 28:6 och 28:7 i Uppsala till Slättö Bostad Holding AB. Projektet är tidigare känt under namnet Cykelfabriken och är fördelat på två fastigheter belägna på Väderkvarnsgatan i centrala Uppsala. Fastigheterna utgörs av byggrätter där detaljplanen medger utveckling av bostäder och lokaler om cirka 8000 […]

Oscar Properties AB (publ) (”Oscar Properties”) har idag avyttrat fastigheterna Kvarngärdet 28:6 och 28:7 i Uppsala till Slättö Bostad Holding AB.

Projektet är tidigare känt under namnet Cykelfabriken och är fördelat på två fastigheter belägna på Väderkvarnsgatan i centrala Uppsala. Fastigheterna utgörs av byggrätter där detaljplanen medger utveckling av bostäder och lokaler om cirka 8000 kvm BTA fördelat över fem våningar.

Köpeskillingen uppgår till 90 MSEK, varav 60 MSEK betalas kontant och 30 MSEK genom revers. Utöver det så tillkommer det en tilläggsköpeskilling baserat på projektets vinst när det är klart. Reversen kommer att regleras när tilläggsköpeskillingen regleras.

För frågor vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd Oscar Properties, 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Om Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Filer