Oscar Properties Properties Holding AB (publ) förvärvar byggentreprenören Allegro Projekt AB

Oscar Properties förvärvar 100 procent av aktierna i Allegro Projekt från dess delägare. Delägarna kommer att fortsätta som operativt aktiva i bolaget och varumärket förblir intakt som ett oberoende alternativ till de marknadsledande byggentreprenörerna. 

”Allegro har via sitt breda kontaktnät och duktiga medarbetare utvecklats i snabb takt och kan i och med försäljningen till Oscar Properties ytterligare expandera med projekt på den externa marknaden samt med bostadsproduktion för Oscar Properties”, säger Johan Swedberg, VD för  Allegro Projekt.

”Vi kommer genom Allegros expertis att kunna effektivisera vår befintliga affärsmodell och över tid sänka våra byggkostnader. Förvärvet är också en viktig pusselbit i vår tillväxtstrategi. Allegro ger oss rätt förutsättningar att fortsätta växa utanför tullarna samtidigt som vi blir mindre känsliga för svängningar i sektorn genom att även kunna ta externa uppdrag”, säger Oscar Engelbert, VD för Oscar Properties.

Oscar Properties kommer att kalla till extra bolagsstämma för att erhålla godkännande att erlägga del av köpeskillingen genom egna aktier. Givet bolagsstämmans godkännande väntas förvärvet kunna slutföras under kvartal 1, 2017.

Villkor för affären kommer inte offentliggöras.

För mer information, vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och VD, Oscar Properties Holding AB (publ) +46 70 568 00 01 oscar@oscarproperties.se

Om Oscar Properties Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert. Modern design och arkitektur, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Om Allegro Projekt AB Allegro Projekt bildades 2012 och har idag 21 medarbetare. Bolaget har dels arbetat i DD-processer och tidiga skeden med större om- och nybyggnationer av kontor, företrädesvis i centrala lägen i centrala Stockholm, dels genomförandet av större byggentreprenader som ensam uppdragstagare eller i konsortium. Som exempel på genomförda uppdrag kan nämnas hotell Continental intill Stockholms central, Telias nya huvudkontor i Solna och ombyggnad av polishus i Solna. Kunder är de större fastighetsbolagen såsom Fabege, Jernhusen, Hemsö och Niam m.fl. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Oscar Properties ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 september 2016 kl. 08.40 CET. 

Filer