Oscar Properties publicerar utsikter för 2017 och bekräftar de finansiella målen

Pressmeddelande den 22 november 2016

Oscar Properties Holding AB (publ) publicerade idag under kapitalmarknadsdagen utsikter för 2017 samt bekräftade de finansiella målen. Styrelsen gör bedömningen att rörelseresultatet före värdeförändringar förvaltningsfastigheter kommer uppgå till minst 500mkr för 2017 baserat på nuvarande projektportfölj och marknadsförutsättningar. Samtidigt bekräftar styrelsen de finansiella målen en marginal om minst 15 % i projekten, effektivt kapitalutnyttjande och riskminimering samt en soliditet om 30 %.

– Vi ser att vi har en stark projektportfölj i Stockholm inom konvertering och nybyggnation, såväl utanför som innanför tullarna, och vi utvärderar dessutom en rad nya intressanta projekt. Marknaden är fortsatt god och efterfrågan för våra unika bostadsrätter är också fortsatt hög. Dessutom skall arbetet med att systematisera och standardisera vår affär ge resultat på projekt som påbörjas nästa år vilket gör att vi bedömer att rörelseresultatet före värdeförändringar förvaltningsfastigheter 2017 bör uppgå till minst 500mkr, säger Oscar Engelbert, VD för Oscar Properties.  

För frågor vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2016, kl. 12.10 (CET).

Fakta Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 2 744 bostäder, varav 1 047 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen i Stockholm med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både förvaltning, omvandling och nyproduktion. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modernismen och det unika.

Filer