Oscar Properties stam- och preferensaktier handlas sedan årsskiftet på Nasdaq Stockholms Mid Cap lista

Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties”) stam- och preferensaktier handlas sedan årsskiftet 2017 på Nasdaq Stockholms Mid Cap lista. Oscar Properties preferensaktie listades i juni 2013 och stamaktien i februari 2014, båda på First North Premier. Stam- och preferensaktien noterades i mars 2015 på Nasdaq Stockholms Small Cap lista.

För att kvalificera sig för Nasdaq Stockholms Mid Cap lista krävs att bolaget har ett marknadsvärde på mellan 150 miljoner och 1 miljard euro. Marknadsvärdet på Oscar Properties stamaktier uppgick per den 30 december 2016 till 2 154 miljoner SEK. 

För mer information kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se (oscar@oscarproperties.se)

Fakta Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 2 744 bostäder, varav 1 047 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen i Stockholm med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både förvaltning, omvandling och nyproduktion. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modernismen och det unika.

Filer