Oscar Properties stärker ledningen med ny projektutvecklingschef

Inger Olsson har rekryterats som ny projektutvecklingschef på Oscar Properties och tar plats i koncernledningen. Inger Olssons breda erfarenhet från Skanska, blir ett viktigt tillskott i arbetet med att ytterligare effektivisera verksamheten. Louise Grandinson, som för närvarande ansvarar för projektutveckling, fortsätter ansvara för förvärv, transaktioner samt affärsutveckling och ingår i koncernledningen.  

Inger Olsson har en gedigen karriär från Skanska där hon har arbetat på en rad olika positioner inom företaget, bland annat var hon med och startade Skanskas och Ikeas satsning BoKlok. Inger har även varit verksam inom utveckling och genomförande av kommersiella fastigheter, såväl i Sverige som i USA.

– Att få välkomna en mycket erfaren och meriterad projektutvecklare till Oscar Properties är oerhört glädjande. Inger kommer att bli ett mycket välkommet tillskott hos oss, säger Oscar Engelbert, vd Oscar Properties.

– Jag uppskattar Oscar Properties bostadsdesign och deras unika bidrag till arkitektur och stadsbild. Det ska bli mycket spännande att få vara med och fortsätta utveckla deras särdrag i många nya projekt, säger Inger Olsson.

Inger Olsson kommer även sitta i koncernledningen. Hon tillträder sin nya tjänst 8 oktober.

För frågor vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd Oscar Properties, 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Om Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 4 143 bostäder, varav 1 114 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur. 

Filer