Oscar Properties styrelseordförande delgiven misstanke om grovt insiderbrott

Oscar Properties har blivit informerat om att dess styrelseordförande, Jakob Grinbaum, har blivit delgiven misstanke om grovt insiderbrott kopplat till transaktioner i aktier i Oscar Properties. 

”Jakob har varit ordförande i bolaget sedan 2012 och jag har aldrig haft någon anledning att tvivla på hans omdöme” säger Oscar Engelbert, VD och huvudägare i Oscar Properties.

För vidare frågor kopplat till detta hänvisas till advokaterna Hans Strandberg och Evelina Rosenborg på advokatfirman Nordia som är Jakob Grinbaums försvarare.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och VD, Oscar Properties Holding AB (publ) +46 70 568 00 01 oscar@oscarproperties.se Denna information är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 28 september 2017 kl. 14:25 CET.

Om Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 3 971 bostäder, varav 1 116 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur. Mer om Oscar Properties: www.oscarproperties.com

Filer