Oscar Properties tecknar avsiktsförklaringar för skolverksamhet i Nacka samt en bostadsportfölj i norra Sverige

Oscar Properties Holding AB (publ) offentliggör idag att man tecknat en avsiktsförklaring att ingå ett hyresavtal om en skolverksamhet i Nacka omfattande cirka 5 000 kvm. Bolaget har även tecknat en avsiktsförklaring om en bostadsportfölj i norra Sverige med ett hyresvärde motsvarande cirka 20 miljoner kronor. Båda dessa avsiktsförklaringar visar på bolagets nya riktning där fokus tar avstamp i såväl fastighetsförvaltning som bostadsutveckling.

Bolaget har för avsikt att ingå ett hyresavtal med Kunskapsskolan omfattande cirka 5 000 kvm av befintlig byggnad till skolverksamhet i Projekt Bakaxeln i Nacka.

– Vi är väldigt glada över denna avsiktsförklaring för skolverksamheten i Nacka, vilket utgör ett viktigt första steg i utvecklandet av denna fastighet, som även planeras att innehålla bostäder. På så sätt kommer vi att bidra till att skapa den livfulla stadskaraktär som är ambitionen med hela området kring Värmdövägen och Alphyddevägen, säger Oscar Engelbert vd Oscar Properties.

Oscar Properties har även ingått en avsiktsförklaring avseende köp av en bostadsportfölj i norra Sverige för 110 miljoner kronor där portföljens hyresvärde för 2020 uppgår till cirka 20 miljoner kronor.

– Denna avsiktsförklaring är helt i linje med vår strategi att skapa stabila kassaflöden och samtidigt fortsätta utveckla fastighetsprojekt. Båda dessa affärer återspeglar vår resa mot ett mer renodlat förvaltnings- och utvecklingsbolag där vi tar avstamp inom såväl fastighetsförvaltning som bostadsutveckling, fortsätter Oscar Engelbert.

Oscar Properties har för avsikt att ingå hyresavtal med Kunskapsskolan för skolverksamheten i Nacka senast den 28 februari 2021. Gällande portföljen i norra Sverige kommer parterna att ingå bindande avtal innan 15 december 2020, villkorat av finansiering.

För frågor, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Denna information lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 7 december 2020 kl.10.30 CET.

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Filer