Oscar Properties tillsätter ny VD i byggverksamheten

Oscar Properties har anställt Erik Alteryd som VD för dotterbolaget Oscar Properties Bygg AB. Byggbolaget etablerades 2013 och har sedan dess nått en betydande volym. Antalet projekt och bostäder under produktion växer nu kraftigt och byggverksamheten står inför en fortsatt snabb expansion. Erik Alteryd har anställts för att anta de utmaningar som denna nya fas innebär.

Oscar Properties har sedan 2013 bedrivit byggverksamhet i egen regi. Verksamheten är enbart inriktad på tjänster till gruppens egna projekt. Byggbolaget står inför kraftig tillväxt de kommande åren då flera stora bostadsprojekt ska uppföras. För att möta kraven på ledning, styrning och kontroll har en ny VD rekryterats.

”Vår egen byggverksamhet är en viktig del av hur vi förverkligar de unika värden som förknippas med bostäder från Oscar Properties. Verksamheten fungerar bra, men inför den kraftiga expansion vi ser framför oss behövs ett annat ledarskap. Erik Alteryd är väl lämpad för att axla det ansvaret,” kommenterar Oscar Engelbert, grundare och VD i Oscar Properties. 

Erik Alteryd har en gedigen bakgrund inom bygg och entreprenad med över 20 års erfarenhet. Han har bland annat varit VD för Veidekke Entreprenad samt Affärschef på Skanska. Närmast kommer Erik ifrån Ramirent där han bl.a. varit VD för Ramirent AB. Han har framgångsrikt drivit och vidareutvecklat stora och växande verksamheter vars utmaningar liknar de som Oscar Properties Bygg AB står inför.

Erik tillträder den 1 september och kommer även att ingå i Oscar Properties ledningsgrupp. Nuvarande VD för Oscar Properties Bygg AB, Rikard Wiss, lämnar koncernen i samband med detta.

”Rikard har gjort ett fantastiskt arbete och byggt upp vår byggverksamhet från grunden. Han har varit och är en mycket uppskattat medarbetare och chef,” kommenterar Oscar Engelbert, grundare och VD i Oscar Properties.

För frågor vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och VD, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Fakta Oscar Properties Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert. Modern design och arkitektur, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgick per den 31 mars 2016 till 2 370 bostäder varav 853 bostäder var under pågående produktion. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.se

Filer