Oscar Properties tillträder marken och startar produktionen av byggnaden Helix i Norra Tornen

Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) tillträder marken och startar produktionen av Helix, en av byggnaderna i Norra Tornen som knyter samman Vasastaden och Hagastaden, och kan därmed börja vinstavräkna projektet. 

Arbetet med Norra Tornen och de två byggnaderna Helix och Innovationen går framåt. Tornen är ritade av OMA, Office of Metropolitan Architecture, en av världens mest ansedda och prisbelönade arkitektfirmor. Oscar Properties har tillträtt marken till Helix, den andra byggnaden i Norra Tornen, och påbörjade samma dag markarbeten. Bolaget kan därmed vinstavräkna projektet från och med det andra kvartalet 2017.

– Detta är en milstolpe för Oscar Properties. Norra Tornen är ett stort projekt och vi är väldigt glada över att utvecklingen går framåt och att vi har tillträtt marken för Helix, säger Oscar Engelbert, VD Oscar Properties.

Oscar Properties tilldelades projektet 2013 av Stockholms stad genom en markanvisningstävlan. OMA, som ritat tornen, förenar arkitektur med forskning kring människor, samhälle och urbanism i sina projekt och vill flytta fram gränserna för samtidsarkitektur. Arkitekturen för Norra Tornen är både modernistisk men samtidigt human och harmoniserar väl med Vasastadens stenhus och dova färgpalett.

För frågor vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Om Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 4 040 bostäder, varav 1 047 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur. Mer om Oscar Properties: www.oscarproperties.com

Filer