Oscar Properties uppdaterar bokningsläget

Med anledning av dagens kapitalmarknadsdag publiceras härmed uppdaterade siffror av bokningsläget i de projekt som Oscar Properties för närvarande har ute till försäljning. Antalet bokade bostäder i de fem projekt som säljstartats under året uppgick per den 6 november till sammanlagt 447 av totalt 580 lanserade bostäder (avser bokningsavtal och förhandsavtal).  

”Vi upplever ett fortsatt mycket stort intresse för våra projekt och försäljningen har utvecklats väldigt starkt hittills under fjärde kvartalet. Eftersom vi idag håller kapitalmarknadsdag vill vi gärna kunna tala fritt om detta och därför har vi denna gång beslutat att offentliggöra säljläget mellan två delårsrapporter”, kommenterar vd Oscar Engelbert.

Av Norra Tornens 182 lanserade bostäder är 134 bostäder bokade.

Av Bageriets 126 bostäder har hittills 54 lanserats, varav 44 är bokade.

Av 79 & Parks 168 bostäder har hittills 128 lanserats varav är 115 bokade.

Av Lyceums 69 bostäder har samtliga lanserats och 62 är bokade.

Av Industriverkets 198 lägenheter har 147 lanserats och 92 är bokade.

Med bokade avses i det här fallet en kombination av bokningsavtal som tecknas mot en bokningsavgift och bindande förhandsavtal. Vid jämförelse med bokningsläget i senaste delårsrapporten bör noteras att rapporten även innehåller sålda bostäder i projekten HG7, Chokladfabriken och Tyresö Trädgårdar.


För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd Oscar Properties, 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se


Fakta Oscar Properties
Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert med visionen att skapa moderna bostäder så unika att människor aktivt skulle söka sig till dessa vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur med utgångspunkt i varje enskild byggnads historia, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgick vid utgången av det tredje kvartalet till 2 739 bostäder, varav 662 bostäder var under pågående produktion.

Denna information är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.se.

Filer