Oscar Properties utser Carnegie till likviditetsgarant

Oscar Properties Holding AB (publ) har ingått avtal med Carnegie Investment Bank AB (publ) om att Carnegie skall agera som likviditetsgarant i bolagets aktie från den 23 Oktober 2014, inom ramen för NASDAQ OMX Stockholm AB: s system för likviditetsgaranti. Avsikten med detta är att främja likviditeten i aktien.

Avtalet innebär i korthet att likviditetsgaranten ställer köp- och säljkurser för Oscar Properties aktie och förbinder sig att köpa och sälja aktier till dessa kurser för egen räkning.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Oscar Engelbert, vd, mobil: +46 (0) 705 68 00 01, e-post: oscar@oscarproperties.se

Anders von Schéele, CFO, mobil: +46 (0) 708 86 97 86, e-post: avs@oscarproperties.se

Filer