Oscar Properties utser Per-Axel Sundström till ny CFO

Idag tillträder Per-Axel Sundström som ny CFO på Oscar Properties. Han kommer senast från samma roll på bostadsfastighetsbolaget Hembla AB (tidigare D. Carnegie & Co). Per-Axel Sundström kommer även att ingå i koncernledningen.

– Bolaget kommer att ha stor nytta av den mångåriga erfarenhet och kompetens som Per-Axel innehar. Efter vad man ändå måste kalla en turbulent period, inte minst nu senast med den kritiserade delårsrapporten, ser jag fram emot den stabiliserande inverkan som jag är övertygad om att han kommer ha för oss. Per-Axel kommer att stärka bolagets ledning och ha en viktig roll i den fas bolaget nu är inne i, att stärka bolagets kapitalstruktur, skapa en stabil organisation och inte minst lägga grunden för att återupprätta ett långsiktigt förtroende för bolagets ekonomi- och finansfunktion. Därför känns det väldigt bra att få välkomna Per-Axel till oss, säger Peter Norman, styrelseordförande för Oscar Properties.

Per-Axel Sundström har innehaft CFO-posten på ett flertal meriterande bolag, nu senast på Hembla AB (tidigare D. Carnegie & Co), 2014-2018. Där var han bland annat med att ta bolaget till börsen och hade därmed i uppdrag att bygga upp rapport-, redovisnings- och finansstrukturen för att möjliggöra en notering. Efter börsnoteringen var Per-Axel med och byggde upp bolaget Hembla AB till det största renodlade bostadsfastighetsbolaget på börsen och har en gedigen vana från noterad miljö.

För mer information, vänligen kontakta:

 Peter Norman, styrelseordförande, Oscar Properties Holding AB (publ), 072 720 22 04

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Filer