Oscar Properties vinner tvist i tingsrätten

Tingsrätten har meddelat dom i en tvist mellan Bostadsrättsföreningen Stettin 7 – projektet 79&Park på Gärdet i Stockholm – och en köpare som önskat frånträda ett bindande förhandsavtal. Tingsrätten konstaterar att förhandsavtalet var bindande samt att förseningen av tillträdet med två månader inte var ett sådant väsentligt avtalsbrott som ger köparen rätt att häva avtalet. Rätten dömer köparen att ersätta föreningen med 2,68 mkr för mellanskillnaden mellan avtalad köpeskilling och priset vid en senare försäljning samt 678 tkr för rättegångskostnader.

”Det är alltid trist att hamna i tvist med en kund, men det är samtidigt viktigt och värdefullt att tingsrätten nu tydligt visar att avtal ska hållas även av köpare av en bostadsrätt,” kommenterar Oscar Engelbert, grundare och VD i Oscar Properties.

Tingsrätten har idag meddelat dom mellan en Bostadsrättsföreningen Stettin 7 och en köpare, som fullt ut går på föreningens linje. Tvisten uppkom genom att en köpare som tecknat ett bindande förhandsavtal om en lägenhet i projektet 79&Park önskade häva köpet. Istället för att fullfölja köpet enligt avtalet hävdade köparen hävning av avtalet med hänvisning till försening av tillträdet. Som skäl för hävningen anfördes dels förseningen, dels att förhandsavtalet inte skulle vara bindande på grund av formfel.

Tingsrätten menar att tillträde erbjudits två månader efter den senaste tid som avtalats, och att förseningen med tillträdet därmed inte kan anses vara ett väsentligt avtalsbrott som gett rätt att häva förhandsavtalet. Köparens hävning har därför varit obefogad.

Tingsrätten konstaterar också att förhandsavtalet inte innehåller något formfel vad avser angivandet av beräknad tidpunkt för upplåtelse och därför inte är ogiltigt.

Efter att förhandsavtalet hävts sålde föreningen bostaden till en ny köpare för ett lägre pris, varför man krävde köparen som inte fullföljde avtalet på mellanskillnaden om 2,68 mkr. Domen innebär att Oscar Properties hålls skadelös i förhållande till föreningen.

För mer information, vänligen kontakta:
Oscar Engelbert, grundare och VD, Oscar Properties Holding AB (publ)

+46 70 568 00 01 oscar@oscarproperties.se

Om Oscar Properties
Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Filer