Oscar Properties vinner tvist om 30 MSEK

Oscar Properties har vunnit en tvist med en leverantör i projektet 79&Park. Enligt en skiljedom ska Oscar Properties erhålla cirka 30 MSEK netto efter omkostnader. Ersättningen avser vite och ränta till följd av förseningar med leveranser till projektet.

Denna ersättning kommer att ge en positiv resultateffekt om cirka 20 MSEK. Skiljedomen kan inte överklagas. 

Rådgivare

AG Advokat har bistått Oscar Properties i tvisten.

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Denna information är sådan som Oscar Properties ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 19 november 2019 kl. 08.45 CET.

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Filer