Projektet Karl Staaff utan markanvisning

Oscar Properties ingick för knappt sex år sedan ett joint venture för projektet Karl Staaff i centrala Stockholm. Projektet har inte drivits av Oscar Properties utan av en annan professionell bostadsutvecklare. 

Som uppmärksammats i media har markanvisningen upphört men trots det har projektet av misstag redovisats i Oscar Properties årsredovisningar för 2016-2018. Det är dock viktigt att notera att projektet under den aktuella perioden inte tagits upp som en finansiell tillgång. Felet föranleder inte någon rättelse av Oscar Properties årsredovisningar eller någon annan finansiell rapport.

För mer information, vänligen kontakta:   Krister Karjalainen, Marknadschef, Oscar Properties, +46 70 881 12 29  krister.karjalainen@oscarproperties.se

Om Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 3 705 bostäder, varav 195 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Filer