Rättelse: Humlegården drar tillbaka konkursansökan

Med anledning av uppgifter i media om en konkursansökan gällande Oscar Properties dotterbolag Oscar Properties Förvaltning AB meddelar bolaget att ansökan, efter överenskommelse mellan parterna skett, kommer att återkallas.

Med anledning av uppgifter i media om en konkursansökan gällande Oscar Properties dotterbolag Oscar Properties Förvaltning AB meddelar bolaget att ansökan, efter överenskommelse mellan parterna skett, kommer att återkallas.

För frågor vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd Oscar Properties, 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Om Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Filer