Startskott för Oscar Properties Primus på Lilla Essingen – detaljplanen vinner laga kraft

Detaljplanen för fastigheten Primus 1 har vunnit laga kraft. Oscar Properties går nu vidare med planeringen av de cirka 450 unika, designade och tidlösa bostäder som ska byggas på platsen. Detta helt nya bostadsområde, som trots det centrala läget har en unik närhet till grönskan och vattnet, går under namnet Primus Park.

I Primus Park, med sjöutsikt på en av Lilla Essingens stränder, planerar Oscar Properties att uppföra nio unika hus med olika karaktär, utformade i samarbete med fyra handplockade arkitektkontor. Platsen har ett fantastiskt läge präglat av närheten till klassiska stadskvarter med Mälarens stränder och promenadstråk runt hörnet.

”Närheten till staden och till Mälaren gör Lilla Essingen till en unik plats i Stockholm, vi vet att många vill få chansen att bo här och vill ge fler människor den möjligheten. Målsättning är tydlig, Primus Park ska bli de bästa bostäderna på Lilla Essingen, säger Oscar Engelbert vd Oscar Properties”

Lanseringen är planerad till hösten 2018. Läs mer om utvecklingen av Primusområdet: Stockholm.se/primus 

För frågor vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd Oscar Properties, 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Om Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 4 250 bostäder, varav 1 114 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur. 

Filer