Styrelsen för Oscar Properties godkänner inlösen av 273 327 preferensaktier av serie B

Styrelsen för Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) har godkänt inlösen av samtliga 273 327 preferensaktier av serie B som anmälts för inlösen. 

Oscar Properties styrelse har beslutat att godkänna inlösen av samtliga 273 327 preferensaktier av serie B som anmäldes för inlösen under anmälningsperioden 1‑31 mars 2018. (1)  


(1) Enligt tidigare offentliggjord information anmäldes 273 741 preferensaktier av serie B till inlösen i rätt tid. Vid efterföljande kontroller har det dock visat sig att anmälan för 414 aktier varit felaktig, varför antalet har reducerats till 273 327. 

För frågor vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd Oscar Properties, 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Om Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 4 250 bostäder, varav 1 114 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur. 

Filer