Ted Mattsson ny projektutvecklingschef på Oscar Properties

Ted Mattsson har anställts som Projektutvecklingschef på Oscar Properties. Ted kommer närmast från en befattning som Development Director på Steen&Ström. Han har dessförinnan arbetat på SGA Fastigheter i rollen som projektchef för Tele2 Arena samt i olika befattningar inom WSP Management och NCC. Ted kommer att ingå i ledningsgruppen för Oscar Properties och ska ansvara för projektutveckling vid både konvertering och nyproduktion.

”Teds gedigna erfarenhet från stora komplexa byggprojekt blir en värdefull förstärkning av vår projektutvecklingskompetens, särskilt inom nyproduktion. Jag är mycket glad att välkomna honom till Oscar Properties som Projektutvecklingschef och till vår ledningsgrupp”, kommenterar Oscar Engelbert, vd i Oscar Properties.

Ted Mattsson tillträder sin befattning under andra kvartalet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, vd, mobil: +46 (0) 705 68 00 01, e-post: oscar@oscarproperties.se

Magnus Andersson, COO, mobil: +46 (0) 73 410 12 43, e-post: magnus@oscarproperties.se

Om Oscar Properties

Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert med visionen att skapa moderna bostäder så unika att människor aktivt skulle söka sig till dessa vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur med utgångspunkt i varje enskild byggnads historia, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till cirka 2 800 bostäder, varav cirka 510 bostäder är under pågående produktion. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.se.

Filer