Valberedningens förslag till ny styrelse i Oscar Properties inför årsstämma 2019 innefattande ny styrelseordförande

Valberedningen i Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties”) har i dag beslutat om sina förslag till Oscar Properties årsstämma den 2 maj 2019. Valberedningen föreslår val av Peter Norman till ny styrelseordförande.  Omval föreslås av Oscar Engelbert som styrelseledamot och nyval föreslås av Therese Agerberth, Stefan De Geer och Ulf Nilsson som styrelseledamöter.

– Efter att ha träffat Oscar Engelbert vid flera tillfällen har jag konstaterat att vi har en gemensam syn på hur ett bolag av Oscar Properties karaktär bör drivas och vilket stöd som styrelsen bör ge. Jag är därför både glad och hedrad att bli föreslagen som styrelseordförande i Oscar Properties, säger Peter Norman.

– Mitt intryck är att Stockholms arkitektur är mycket konform och jag har noterat att Oscar Properties bygger hus som är ”annorlunda” i ordets mest positiva bemärkelse.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för val samt valberedningens fullständiga förslag kommer att offentliggöras på Oscar Properties webbplats, www.oscarproperties.se, senast den 2 april 2019 i samband med offentliggörande av kallelsen till årsstämman.

Peter Norman är född 1958. Han har examen i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Peter Norman är styrelseordförande i Kvartil Asset Management AB, COIN – Investment Consulting Group AB, Pepins Group AB, Transportstyrelsen och Nasdaq Nordic samt styrelseledamot i Swedbank AB (publ) och Kungliga Musikhögskolan. Peter Norman har tidigare varit finansmarknadsminister i Sveriges regering, VD för Sjunde AP-fonden och Alfred Berg Asset Management samt direktör på Sveriges Riksbank. Peter Norman är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare. Oscar Properties har idag billeasing men inga andra krediter hos Swedbank.

Therese Agerberth är född 1973. Civilekonom från Stockholms universitet. Therese Agerberth är verkställande direktor för Secret Escapes Skandinavien. Therese Agerberth har tidigare varit Managing Director för Evan Evans Tours inom the Travel Corporation (Storbritannien), och General Manager för Student.com i EMEA (Storbritannien). Therese Agerberth är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Stefan De Geer är född 1956. Han har jur kand från Stockholms universitet. Stefan De Geer är styrelseordförande för Halmslätten Fastighets AB och PCTC Invest AB samt styrelseledamot i Nilar International AB och Origa Care AB. Stefan De Geer har tidigare varit ansvarig för Corporate Finance på Pareto Securities AB samt är tidigare advokat och delägare på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB. Stefan De Geer är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Ulf Nilsson är född 1958. Han har jur kand från Uppsala universitet. Ulf Nilsson är styrelseledamot i Kungsleden AB (publ) samt ledamot i överstyrelsen för Stockholms Brandkontor. Ulf Nilsson har tidigare varit verkställande direktör för Hembla AB (publ) (f d D. Carnegie & Co AB (publ)). Ulf Nilsson är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Valberedningen består av Fredrik Palm (ordförande, utsedd av Parkgate AB), Charlotte Hybinette (utsedd av Zimbrine Holding BV och Ernström & C:o AB), Olof Nyström (utsedd av Fjärde AP-fonden) samt Jakob Grinbaum (i egenskap av styrelseordförande).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Grinbaum, styrelsens ordförande, 070-574 44 41

Oscar Engelbert, verkställande direktör, 070-568 00 01

För mer information om Oscar Properties Holding AB (publ), vänligen besök www.oscarproperties.com.

Ovanstående information lämnades för offentliggörande kl.18.40 den 29 mars 2019.

Om Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 3 705 bostäder, varav 195 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Filer