Bekräftelse om utbetalning av ränta

Med anledning att vi får frågor från marknaden om räntan på obligationslån RB 1 201903, ISIN SE0005936390, betalades på tidigare kommunicerat datum vill vi härmed bekräfta att utbetalningen verkställdes måndagen den 16 mars 2020.