Läckage i Innovationen åtgärdades redan i januari

Med anledning om flertalet artiklar som skrivits om Innovationen så vill vi ge mer detaljerad information

Småbrister vid nyproduktion är något man nästan får räkna med. Man får se det som branschens barnsjukdomar. Under våra 15 verksamma år har vi lärt oss att snabbt och systematiskt hantera sådant. I början på året uppdagades det att ett rör till en av avloppsstammarna, kopplade till köket, hade spruckit i Innovationen, det första av de två Norra Tornen. Spillvatten från köket hade alltså läckt ut, inte från badrum. Det har tyvärr drabbat ett fåtal boende i huset.

Omedelbart efter att det uppdagats så sattes en utredning igång och man konstaterade snabbt att vår underleverantör monterat rören felaktigt, de har inte följt montageanvisningar. Som byggherre tar vi dock ändå såklart fullt ansvar för det inträffade.

Vid konstaterandet så togs ett beslut att byta hela stammen istället för att utföra sporadiska ingrepp. Detta för att i högsta möjliga mån undvika liknande problem i framtiden.

Sedan en tid tillbaka så är stambytet genomfört och samtliga drabbade har flyttat tillbaka. Det är självklart extremt olyckligt att detta har skett men vi har gjort vårt yttersta att inte boende ska drabbas mer än nödvändigt. Vi har kommunicerat med samtliga i styrelsen och föreningen om vad som har hänt och vår åtgärdsplan. Viktigt att poängtera att föreningen och de berörda hålls helt skadelösa.