Kommentar till Dagens Industris artikel om Innovationen

Under torsdagen publicerade Dagens Industri en artikel med ett antal citat från Oscar Properties app samt kommentarer från boende, varav man vid ett tillfälle kallar tornet för Tower of terror. Mot bakgrund av denna vill vi kommentera uppgifterna i artikeln.

Det första av de två norra tornen, Innovationen, är ett av Oscar Properties prestigeprojekt. Vi har varit med och skapat en ny stadsdel i Stockholm och bidraget till stadsbilden. Det är vi otroligt stolta över. Byggnaden är arkitektoniskt utmanande och precis i linje med nytänkande syn på design. Vi har ett stort antal kunder som är otroligt nöjda med sina hem i Innovationen och den service som vi erbjuder.

Samtidigt finns det naturligtvis, likt i alla andra projekt, kunder som har haft mindre önskvärda upplevelser, hur gärna vi än önskar att det aldrig uppstod problem i nyproduktionsprojekt. Vår ambition är alltid att erbjuda våra kunder förstklassig produkt och service. Därför är det tråkigt att läsa i Oscar Properties World-appen vid tillfällen när boende har klagomål. Det som inte tas upp i artikeln är dock att vi svarar på alla inlägg i appen och därmed har en löpande dialog med de som skriver. Alla blir hörda, alla får svar och därefter gör vi upp individuella åtgärdsplaner per ärende.

Mer konkret så ser vi att flera av klagomålen som tas upp i artikeln gäller hissarna. Att hissarna i Innovationen haft upprepade driftstörningar är dessvärre helt sant och vi för därför allvarliga diskussioner med Schindler som ansvarar för hissinstallationen. Även om Schindler förklarar störningarna med att hissarna fortfarande ”körs in” kan jag förstå att den som drabbas blir rejält förbannade. Det här har vi också inskärpt och vi hoppas att hissproblemen inom kort ska vara helt åtgärdade. I sammanhanget vill vi dock tydliggöra att ingen hiss i Innovationen någonsin ”fallit ner”. Vi vill också tillägga att vi så sent som idag hade ett möte med Schindler för att ytterligare skynda på åtgärdsarbetet.

Så sent som den 11 juni, dvs i samband med slutbesiktningen, hade vi ett informationsmöte med de boende i huset om våra rutiner och processer för hanteringen av felanmälningarna. Detta större möte kommer löpande följas upp med individuella möten där vi delger planer för respektive ärende. Det är redan planerat ett större uppföljningsmöte inom kort.

Vad gäller ärenden hos Kronofogden ligger de som kvarstår, vilket artikeln beskriver, i Oscar Properties byggentreprenadverksamhet i det helägda dotterbolaget Allegro som vi valde att lägga ner i april. Processen med att knyta ihop alla lösa trådar för att till slut helt avveckla bolaget är pågående. Precis som vi sagt tidigare så beror dessa på att leverantörer och byggentreprenörer ibland ha meningsskiljaktigheter kring vad som har beställts kontra vad som levererats. Det är beklagligt, men det händer tyvärr oss likt alla andra liknande företag. Vi har alltid som ambition att komma överens och vi ska alltid göra rätt för oss.

Avslutningsvis vill vi säga att det är tråkigt att med en artikel som är så fokuserat på de negativa upplevelserna hos ett fåtal boende i fasigheten. Vi som bolag tillsammans med den absoluta majoriteten boende i Innovationen är stolta över tornet som först och främst är ett hem för många och dessutom är ett omtyckt tillskott till Stockholms stadsbild.